Wij Begrijpen Nutsbedrijven


Nutsbedrijven moeten vaak een complex materieelbestand beheren, van compressoren en trailers tot voertuigen en luchtvaartuigen.

Om de naleving van regelgeving (risk & compliance) te verzekeren en uitgaven te optimaliseren, dienen deze bedrijven hun materieel, beleidsdocumenten en processen nauwgezet bij te houden. Door de diversiteit van het materieel is dat vaak een enorme, tijdrovende uitdaging.

Chevin stelt met zijn oplossingen voor fleet management nutsbedrijven in staat om arbeidsintensieve processen te stroomlijnen en realtime zicht te krijgen op elk facet van hun werkzaamheden.

Functies als automatische dashboardmeldingen, waarschuwingen en het volgen en analyseren van KPI’s kunnen u helpen om uw materieel efficiënter in te zetten en precies te bepalen waar de bedrijfskosten kunnen worden verlaagd.

Gebruik FleetWave voor het stroomlijnen van gegevens en processen die verband houden met:

Hoe wij helpen: