Het Wie, Wat en Waar van Asset management

Een doeltreffende benadering van het beheren van de activa leidt tot meetbare verbeteringen op het vlak van operationele efficiëntie, lagere kosten en een grotere beschikbaarheid van de voertuigen en uitrusting van de vloot… en dan hebben we het nog niet eens over de hogere personeels- en klantentevredenheid gehad.


Als vlootbeheerder zou het verminderen van uitval van voertuigen bovenaan uw lijstje met doelen en objectieven moeten staan, want onbeschikbare voertuigen of uitrusting leiden tot problemen voor de dienstverlening aan de klanten, hogere kosten, een lagere omzet en een snel dalende tevredenheid van werknemers en chauffeurs.

Doordat het de mogelijkheid biedt om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen over alles van de aanschaf en het onderhoud tot de wederverkoop van voertuigen en uitrusting, kan een goed gestructureerd beheer van de bedrijfsmiddelen het verschil maken.

Uiteindelijk zal een doeltreffend asset management leiden tot een productieve en kostenefficiënte vloot. Een beheer dat zijn efficiëntiedoelstellingen bereikt, verlaagt de kosten, vermindert de administratieve lasten en leidt tot een hoger niveau van conformiteit en risicobeheersing.

Maar waar begint u?

Het onderzoeken wat de waarde van een gestructureerd asset management is, is een goede manier om met elk verbeteringsproces te beginnen:

Wat is Asset management?

Asset management is een relatief nieuw concept in de transportindustrie, dat voor verschillende types organisaties andere betekenissen kan hebben. Algemeen gezien verwijst het echter naar een stevig fundament van programma’s die u kunt gebruiken om de efficiëntie, de productiviteit en de kosteneffectiviteit van de middelen van uw transportbedrijf te optimaliseren.

Ongeacht de definitie moet uw focus in de eerste plaats op de prestaties van uw bedrijfsmiddelen gericht zijn.

In de kern is asset management een strategisch en systematisch proces dat zich op duidelijk afgelijnde doelen richt. Dit wordt in de eerste plaats bereikt door het toepassen van betere besluitvorming methodes, die gebaseerd zijn op kwalitatieve en bruikbare informatie.

Maar wat is nu het onderliggende doel?

Op termijn wordt een asset managementplan voornamelijk gebruikt om te oordelen over de toewijzing van middelen, het gebruik, de verwerving en het onderhoud ervan, samen met andere praktijken om voor meerwaarde te zorgen en de algemene tevredenheid van de eindgebruiker binnen uw organisatie te verhogen.

Hebt u Asset management nodig?

als u transport gerelateerde bedrijfsmiddelen heeft voor uw activiteiten, zou u van het management van die bedrijfsmiddelen een essentieel onderdeel van uw operationele strategie moeten zijn.

…het gaat dan over alle soorten beroepsvloten in een hele reeks vakgebieden, voertuigen en uitrusting, of ze nu aangekocht, geleased of gehuurd zijn, of het eigendom zijn van werknemers.

Met asset managementvaardigheden wordt het maken van beslissingen gebaseerd op informatie met betrekking tot de aankoop, de toewijzing, het onderhoud en het verwijderen van bedrijfsmiddelen betrouwbaarder.

Zo eenvoudig is het!

Waarom hebt u Asset management nodig?

Asset management komt meteen tegemoet aan uw streven naar een hoge graad van dienstverlening en productiviteit van voertuigen en uitrusting… wat dan weer leidt tot een positieve evolutie van de omzet, een verlaging van de kosten en een toename van de winstgevendheid.

2 asset managers discussing and and using a laptop

Enkele van de grondbeginselen van asset management:

Beslissingen over de toewijzing van bedrijfsmiddelen zijn gebaseerd op een duidelijk gedefinieerde reeks doelstellingen
Doelen worden vertaald in prestatie bevorderende maatregelen die zowel voor het dagelijkse als het strategische beheer gebruikt worden
Beslissingen met betrekking tot het toewijzen van fondsen aan verschillende soorten investeringen, gebaseerd op een analyse van hoe verschillende toewijzingen de resultaten zullen beïnvloeden en voor verbetering zullen zorgen.
Beslissingen gebaseerd op kwaliteitsvolle informatie over doelen en objectieven, die genomen worden door het gebruiken van geloofwaardige en relevante data
Het opvolgen van en rapporteren over prestatieresultaten met betrekking tot betrouwbaarheid en feedback over impact en doeltreffendheid

Een Asset management plan implementeren

Als data gestuurde benadering geeft asset management u een op feiten gebaseerd zicht op de voertuigen en de uitrusting met gebruikers en andere betrokkenen.

Als vlootbeheerder die belast is met het opvolgen van de dagelijkse activiteiten kunt u gebruikmaken van relevante, objectieve en geloofwaardige informatie die voor alle deelnemers in het beslissingsproces toegankelijk is.

De informatie waar uw asset managementbenadering op gebaseerd is, dient zowel te bestaan uit ruwe gegevens als uit gegevens die gegenereerd werden door het toepassen van gerichte en specifieke analyses.

Uiteindelijk zal een efficiënt asset managementplan bijdragen tot een beter begrip van de wisselwerking, de return on investment en de potentiële waarde wanneer u beslissingen neemt over de beschikbare middelen op basis van informatie over de huidige toestand van de systemen en de prestaties ervan, en schattingen met betrekking tot toekomstige prestaties.

Wat zijn de mogelijkheden van een op de vloot gericht Asset managementsysteem voor het bedrijf?

Door de jaren implementeerden transportondernemingen heel wat systemen om tegemoet te komen aan hun behoeftes op het vlak van asset management. Sommige van die informatiebeheersystemen leveren basisgegevens en hebben analysefuncties, maar komen niet altijd specifiek tegemoet aan uw behoeftes als beheerder van transportbedrijfsmiddelen.

Het onderscheidende kenmerk van doeltreffende asset management software voor vloten is hun focus op de toestand van de bedrijfsmiddelen en hun prestaties. Ze zijn bedoeld om u te helpen bij het bereiken van de vastgelegde prestatiedoelstellingen en hebben de volgende elementen als resultaat:

Een sneller rendement op investering
Een meetbare verbetering van de operationele efficiëntie
Lagere kosten
Verminderde administratieve lasten
Hogere conformiteitsniveaus
Een betere risicobeheersing

Hoewel informatie centraal staat in elke asset managementbenadering moet het systeem waarvoor u opteert ook elk deel van het vloot-, bedrijfsmiddelen- en personeelsbeheer vereenvoudigen, van het financiële overzicht van de vloot en de uitrusting tot het vlootbeleid en het opvolgen van bestuurders, technici en werkplaatsen.

Deze systemen beheren ook de volledige levenscyclus van bedrijfsmiddelen, van hun aanschaf tot het verwijderen ervan, en bevatten al uw vaste en variabele kosten, samen met details over het gebruik, het onderhoud en de overeenstemming ervan.

Geavanceerde software voor vlootbeheer wordt steeds complexer, omdat het beheren van bedrijfsmiddelen nieuwe inzichten en middelen vereist om u toe te laten om beslissingen te nemen die leiden tot een verhoogde efficiëntie, lagere kosten, een hogere beschikbaarheidsgraad van de voertuigen en de uitrusting en een toegenomen tevredenheid van zowel de werknemers als de klanten.