Waarom u uw voertuigvervangstrategie misschien moet bijstellen

Vervangstandaarden kunnen variëren afhankelijk van de noden van het bedrijf, maar in de meeste gevallen worden vaste intervallen gebruikt. Maar is dit echt de beste aanpak?


voertuigvervangstrategie

De meeste vloten hanteren een vaste vervangcyclus voor hun voertuigen, die bepaald wordt door diverse factoren, zoals operationele kosten, leasecontract- en financieringsvoorwaarden, of belastingvoordelen verbonden aan nieuwer materiaal.

Vervangstandaarden kunnen variëren afhankelijk van de belangen van het bedrijf, maar in de meeste gevallen worden vaste intervallen gebruikt. In heel wat vloten zijn deze intervallen al zo lang toegepast dat ze niet meer in vraag worden gesteld.

Is dit echt de beste aanpak?

Er zijn heel wat redenen waarom u zou moeten overwegen om van een vaste vervangstrategie af te stappen en te kiezen voor een flexibelere vervangcyclus, waarbij de focus verschuift naar de over het algemeen best presterende en minst dure merken en modellen voor uw onderneming.

Deze verbeterde voertuigvervangingsmethode kan impliceren dat er verschillende strategieën worden gehanteerd voor verschillende functies, waarbij cycli worden ingekort of verlengd, of zelfs gebruik wordt gemaakt van kortetermijnprogramma’s.

Hoe kunt u de beste voertuigvervangcyclus bepalen voor uw vloot?

Hier zijn de belangrijkste zaken die u in rekening moet brengen:

Wat zijn uw werkelijke belangen?

Het is niet altijd gemakkelijk om uit te zoeken welke vervangcycli nodig is voor uw voertuigen. Het zou kunnen dat de afgelegde afstanden erg variëren afhankelijk van de afdeling en de regio. Het is essentieel dat u data verzamelt en analyseert, om elk belang afzonderlijk in kaart te brengen en te bepalen of een andere vervangcyclus op lange termijn kosten zou kunnen besparen.

Kunt u profiteren van het marktaanbod?

U ziet wel vaker financiële kortetermijnincentives die erg aantrekkelijk ogen en economisch gezien zinvol zijn. Zo bieden fabrikanten soms specifieke modellen aan in zwaar gesubsidieerde leaseformules die lagere maandkosten vertegenwoordigen. Als u hiervan kunt profiteren, zou dit daadwerkelijk een goede zaak kunnen zijn voor uw onderneming.

Is het de moeite waard om de vervangingscyclus te verlengen in tijden van onzekerheid? 

Economische onzekerheid — bijvoorbeeld wanneer sommige economen voorspellen dat de rentevoet het komende jaar zal stijgen – leidt er vaak toe dat vlootbeheerders de gebruiksduur van hun voertuigen verlengen door het leasecontract te verlengen of de aankoop van nieuwe voertuigen uit te stellen. Hoewel deze manier van handelen zinvol is op korte en op middellange termijn, kan het voor problemen zorgen. Door het verlengen van de gebruikscyclus stelt u ook de nood om te beslissen uit tot wanneer u een beter zicht hebt op de impact op uw vloot en op de economische situatie. Zo kunnen oudere voertuigen aanleiding geven tot hogere onderhoudskosten en reparatiefacturen, zeker wanneer het voertuig niet meer door een fabrieksgarantie gedekt is.

Hebt u al korte- en middellange termijn oplossingen overwogen?

Als u een voertuig slechts een jaar of twee nodig hebt, dan kunt u ook een leasemaatschappij overwegen, die nieuwe voertuigen op korte of middellange termijn verhuurt met in sommige gevallen een verlengingsmogelijkheid per zes of twaalf maanden. Deze formules bieden u meer flexibiliteit dan bij een langetermijnovereenkomst.

Kunnen voertuigen niet intern worden herverdeeld?

Als u vaststelt dat sommige auto’s minder kilometers afleggen dan andere, dan zou u kunnen overwegen om ze intern te wisselen. Zo spreidt u het voertuiggebruik over uw hele vloot en vermijdt u mogelijk dat u een geleased voertuig inlevert met een hoger dan contractueel voorziene kilometerstand. Bovendien blijft u dan ook mogelijk gespaard van de hogere werkingskosten die samen gaan met het gebruik van oudere voertuigen.

Hoe kunt u een geïnformeerde beslissing nemen?

Welke weg u ook kiest inzake voertuigvervanging, u moet de cijfers grondig bekijken om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop uw vloot wordt gebruikt en om opportuniteiten bloot te leggen. Zorg ervoor dat u de nuttige vlootgegevens kunt verzamelen en analyseren, zodat u de voertuigvervangcycli in kaart kunt brengen. Op deze manier krijg u zicht op welk voertuig meer of minder kost om te gebruiken, zowel vandaag als in de toekomst.

Fleet management software is cruciaal als u al deze factoren in acht wilt nemen. U kunt rapporten maken om de kosten van een langere gebruiksduur te vergelijken met die van een vervanging. De data kan ook gebruikt worden om verschillende scenario’s uit te werken, zodat u methodes kunt evalueren om het gebruik van uw huidige vloot te optimaliseren.

Zodra u alle factoren in detail hebt bekeken, zou de conclusie kunnen zijn dat een standaardvervangcyclus de beste optie is voor uw onderneming. Het is echter de moeite waard om een geïnformeerde beslissing te nemen, omdat er misschien andere keuzes zijn die voor uw vloot een betere oplossing zijn.