Opleiding van bestuurders: De sleutel tot meer veiligheid en succes

Proactieve strategieën om uw bestuurders op te leiden kunnen uw bedrijf heel wat voordelen opleveren – zoals lagere vlootgerelateerde kosten – en een positief imago omdat u ongevallen en letsels wilt beperken en zo levens helpt redden.


Uw werknemers vertegenwoordigen uw bedrijf en zijn het gezicht van de dienstverlening aan uw klanten. Ze zijn dan ook uw belangrijkste assets. Vooral wie dagelijks met de (bedrijfs- of eigen) wagen rijdt, is erg bepalend voor de manier waarop uw bedrijf door buitenstaanders gezien wordt. Dit kan uw succes maken of kraken.

Keerzijde is dat bestuurders ook het grootste potentiële risico in zich dragen…

Onveilig rijgedrag ligt aan de basis van de meeste verkeersongevallen – met alle financiële gevolgen van dien op het vlak van herstellingen aan wagens en uitrusting, verzekeringen, boetes, schade aan eigendom en bovenal de gezondheid en het welzijn van zowel automobilisten als voetgangers.

Daarom is de uitwerking, de invoering en het beheer van een doeltreffend programma voor bestuurdersopleiding van cruciaal belang… In drie eenvoudige stappen kan dit verwezenlijkt worden:

Opleidingsbehoeften voor bestuurders bepalen
Een doeltreffende opleidingsaanpak kiezen
Uw plan opstarten

Belangrijk is dat uw plan het initiatief aan de bestuurders (van uw voertuigen) voorstelt als een positief, bevorderlijk onderdeel van hun job.

Om u te helpen inzien welke stappen gezet moeten worden voor de uitwerking van een doeltreffende strategie om uw bestuurders op te leiden, hebben we een korte leidraad opgesteld.

Stap 1: Opleidingsbehoeften voor bestuurders bepalen

Alvorens u een doeltreffend programma voor bestuurdersopleiding begint uit te werken, moet u eerst zicht hebben op de risico’s die op dit ogenblik aan uw bestuurders, wagens en dagelijkse activiteiten verbonden zijn… Historische gegevens over incidenten, uit telematicasystemen en in aanrijdingsverslagen dienen daarbij als basis voor elke risicobeoordeling.

Aan de hand van dergelijke analyse-instrumenten kunt u de beste opleidingskeuzes maken.

Ongevallenstatistieken zijn hierbij belangrijk, maar houd zeker ook rekening met andere informatiebronnen – zonder deze zult u zich geen volledig beeld kunnen vormen van de behoeften van uw bedrijf inzake bestuurdersopleiding.

De opstelling van een volledig profiel van rijgedrag en individuele vaardigheden is een doeltreffendere en proactieve aanpak. Zo kan bijvoorbeeld informatie over te snel rijden en te hard remmen helpen om te bepalen welke foute beslissingen in het gedrag achter het stuur de hoofdoorzaken van ongevallen in uw wagenpark zijn.

Zodra u de bestaande problemen hebt onderscheiden en referentiepunten voor de uitvoering hebt vastgelegd, zult u veel gemakkelijker kunnen focussen op specifieke vraagstukken en de opleiding die vereist is om die doeltreffend aan te pakken.

Stap 2: Een doeltreffende opleidingsaanpak kiezen

Met een uitvoerige analyse van de opleidingsbehoeften in handen kunt u op zoek gaan naar de doeltreffendste methodes waarmee uw bestuurders de vaardigheden en kennis kunnen verwerven die ze nodig hebben om zich zo veilig mogelijk op weg te begeven.

In deze fase van het proces is het van groot belang om ook de kosten in overweging te nemen.

Er bestaat een brede waaier van opleidingsmogelijkheden die u kunt aanwenden om de gewenste resultaten te behalen. Bij elk ervan dient u rekening te houden met een aantal voor- en nadelen:

Groepssessies en workshops

Dit is een kosteneffectieve methode waarmee u een grote groep mensen in een keer kunt opleiden. Ze kunnen gebruikt worden om algemene, veel voorkomende problemen aan te pakken en op te lossen, maar zijn niet geschikt voor individuele opleidingen die specifiek op bestuurders gericht zijn en gaan mogelijk niet ver genoeg.

Onlineopleidingen en e-learning

Ook deze opleidingsmethode is een vrij goedkope optie. Ze is zeer geschikt om sessies in te plannen die relevant zijn voor het specifieke takenpakket van elke werknemer.

Dit soort cursussen bestaat vaak uit modules die over een bepaalde periode gespreid kunnen worden met aandacht voor specifieke behoeften, zoals bijscholing na een incident of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

Een onlineopleiding kan evenwel minder boeiend zijn dan een een-op-een-sessie, wat dan weer een weerslag heeft op het aanleertempo.

Opleiding van bestuurders op de weg

Deze methode biedt een grote meerwaarde wanneer er met gespecialiseerde voertuigen en uitrusting gewerkt wordt. In deze gevallen is een opleiding op de weg buitengewoon doeltreffend, aangezien de opleider of instructeur rechtstreeks – tijdens een een-op-een-sessie – met elke bestuurder kan oefenen op veilige werkwijzen.

Het nadeel van dit soort opleiding is dat ze tijdrovend en duur kunnen zijn.

Coaching van bestuurders

Coaching is een bijzonder doeltreffende opleidingsmethode die erg waardevol is om situaties na incidenten te evalueren. Op basis van telematica- en andere gegevens wordt dieper ingegaan op de oorzaak van een gebeurtenis – wat leidt tot een beter inzicht in wat verkeerd gelopen is – en op de vaardigheden die nodig zijn om de best mogelijke beslissingen te nemen.

Net als opleiding op de weg heeft coaching het nadeel dat het duurder en tijdrovender uitvalt.

Ongeacht de soorten opleidingen die uw bedrijf hanteert, dienen ze allemaal geregeld herzien en bijgewerkt te worden op basis van een beoordeling van de efficiëntie, en omdat de functies en verantwoordelijkheden van uw bestuurders veranderen volgens de bedrijfsactiviteiten en -behoeften.

Stap 3: Uw plan opstarten

De invoering van een opleidingsprogramma is mogelijk het belangrijkste aspect waarmee u rekening moet houden.

Dankzij een gedetailleerd strategisch plan voor de implementering van opleidingsschema’s weten alle betrokkenen wat en  wanneer ze mogen verwachten. Duidelijke deadlines, verwachtingen en een systeem om op te volgen of opleidingen al dan niet afgemaakt worden, zullen ook veel problemen en onbeantwoorde vragen wegnemen.

Om opleidingen daadwerkelijk te voltooien, is het engagement van alle partijen nodig, inclusief de steun van het topmanagement. Betrokkenheid tonen – onder andere door het goede voorbeeld te geven en aan het opleidingsproces deel te nemen – is een cruciaal onderdeel van elk succesvol opleidingsprogramma.

De bestuurders moeten ook weten WAAROM ze opleiding moeten volgen om inzicht te krijgen in HOE dit uw bedrijf en hen persoonlijk ten goede kan komen. Daarom is een complete communicatiestrategie voor bestuurders van wezenlijk belang voor het slagen van uw opleidingsprogramma.

Door uit te leggen op welke manier opleiding past binnen uw veiligheidscultuur en welke voordelen dit met zich meebrengt, zult u ook een grotere betrokkenheid creëren.

Conclusie

Het is duidelijk dat een bestuurdersopleiding heel wat voordelen oplevert. Beter opgeleide, zelfverzekerde bestuurders zorgen ervoor dat voertuig-, herstellings-, verzekerings-, juridische, administratieve en andere aan ongevallen gerelateerde kosten gedrukt worden.

Naast het financiële voordeel dankzij lagere kosten werken beter opgeleide, veiligere bestuurders de naam en faam van een bedrijf in de hand, en in veel gevallen kan dit ook bevorderlijk zijn voor de omzet.

Dankzij een doeltreffende strategie om uw bestuurders op te leiden zult u niet alleen de resultaten van uw bedrijf verbeteren, maar ook het ultieme doel – ongevallen en letsels beperken en levens redden – bereiken door de veiligheid van uw bestuurders en van andere weggebruikers te verhogen.