Chevin Fleet Solutions stelde vandaag dat vloten hun ongevallenbeheer en bestuurdersveiligheid kunnen verbeteren door het maken van betere, op bewijzen gebaseerde voorspellingen in verband met vlootrisico’s.


fleet accident

Hoewel de veiligheidstechnologieën in auto’s erop vooruitgaan en er een steeds grotere focus is op veiligheidstraining en –bewustwording, blijft de vooruitgang in het kader van de Vision Zero-doelstelling van de EU (de intentie om dodelijke slachtoffers in het verkeer volledig te elimineren tegen 2050) erg langzaam verlopen.

Als eerste stap heeft de EU het jaar 2020 vastgelegd als doel voor het halveren van de verkeersdoden op Europese wegen. Desondanks kwamen vorig jaar volgens de recentste statistieken met betrekking tot verkeersveiligheid 25.500 mensen om in verkeersongevallen, wat slechts 600 minder is dan in het vorige jaar.

Paul Verkinderen, Vice President Sales voor Afrika en Europa bij Chevin, zegt:

“Hoewel er steeds meer prioriteit gegeven wordt aan de veiligheid van bestuurders en voertuigen blijft het aantal ongevallen en dodelijke slachtoffers ten gevolge daarvan op Europese wegen hoog. De trend toont aan dat hoewel de industrie de nood tot het terugdringen van de risico’s erkent, er nog niet genoeg wordt gedaan om actief te onderzoeken waarom ongevallen gebeuren en daarbij adequate preventieve acties te ondernemen.”

Volgens Chevin biedt op bewijzen gebaseerde risicoprofilering een grote kans voor organisaties om het beheer van ongevallen te verbeteren. Het bedrijf zegt dat reeds heel wat organisaties over hopen vlootgerelateerde gegevens beschikken die, indien ze effectief verwerkt en beoordeeld zouden worden, zouden kunnen bijdragen aan het nemen van betere managementbeslissingen.

Op data gebaseerde risicoprofilering – inclusief het voortdurend meten, handelen en opnieuw meten van zowel de risico’s met betrekking tot de bestuurder als de voertuigen – kan van grote waarde zijn bij het helpen terugdringen van de waarschijnlijkheid van ongevallen. Het kan ook bijdragen tot het verlichten van de gevolgen ervan en het onder controle houden van de kosten wanneer er zich toch incidenten voordoen.

Zo kan Chevin’s top-fleet management software FleetWave gebruikt worden om geavanceerde bestuurdersrisicoprofielen op te maken door het ter beschikking stellen van een real-time beeld van het schadeverleden van de bestuurder alsook zijn boetes, rijbewijzen, rijtraining en onderhoudshistoriek, met integratie van telematicagegevens met betrekking tot zijn rijgedrag. De software kan ook informatie opslaan over verschillende voertuigen, zoals onderhoudsdetails, technische keuring, slijtage, gebruik en afgelegde trajecten. Risicoanalyse van verschillende bestuurders en voertuigen kan ook van belang zijn bij het verder reduceren van de vlootkosten (zoals verzekeringspremies).

Wanneer er zich toch ongevallen voordoen kan FleetWave makkelijk de juiste vervangvoertuigen identificeren en herstelopdrachten toewijzen aan de eigen werkplaats van het bedrijf of aan dienstverleners van buitenaf. De software kan ook gegevens opslaan met betrekking tot ongevallen, waaronder de bestuurder, het voertuig, de datum, tijds- en plaatsgegevens, en informatie over de exacte schade inclusief de voor de verzekeringsclaims noodzakelijke foto’s en offertes voor de herstelling.

Paul stelt:

“Ongevallen kosten vlootbeheerders elk jaar vele miljoenen euro’s. Ze kunnen de oorzaak zijn van verwondingen en zelfs overlijdens, en kunnen de reputatie van een onderneming ernstig schaden. Op gegevens gebaseerde risicoprofilering kan dan ook uitzonderlijk nuttig zijn bij het onder controle houden van het aantal ongevallen en het beheren van incidenten in alle mogelijke stadia.”