(Brand)Stof Tot Nadenken: De Juiste Strategie Voor Uw Wagenpark

Terwijl de markt overspoeld wordt met tal van opties voor alternatieve brandstoffen, is het belangrijk dat u goed weet waar uw wagenpark écht nood aan heeft… Maar hoe komt u erachter wat voor u de beste brandstof is?


Het toegenomen ecologische en economische besef bij de ontwikkeling en het gebruik van voertuigen heeft geleid tot een des te bredere waaier van keuzes, vooral op het vlak van motorisering en aandrijfsystemen… En daarbij spelen heel wat factoren een rol.

Maar wat is nu de meest efficiënte strategie voor uw wagenpark?

Eenvoudig gesteld is er geen pasklaar antwoord op deze vraag, maar een veelomvattende selectiestrategie kan u helpen een beter doordachte keuze te maken.

Uit de enorme hoeveelheid gegevens die moderne wagens vaak voortbrengen is het zaak om met volgende aspecten rekening te houden bij uw uiteindelijke afwegingen om de juiste brandstof te kiezen:

Economisch en ecologisch rendement
Operationele behoeften
Individuele bestuurders
Brandstofkosten
Infrastructuur voor het tanken
Fiscale impact en stimuli
Bestaande en toekomstige wetgeving

We hebben een korte leidraad opgesteld om u te laten zien welke opties momenteel op de markt beschikbaar zijn en hoe belangrijk een gefundeerde strategie voor de keuze van de juiste brandstof is.

Het Wie, Wat, Wanneer, Waar En Waarom Van De Keuze Van Brandstof

Eerst en vooral moet u vergelijken in welke mate de verschillende soorten brandstof uw specifieke bedrijfsbehoeften inlossen. Maar daarvoor moet u eerst weten waartoe elk individueel voertuig dient. Stel uzelf dus de vraag:

Als u voldoende aandacht besteed aan factoren zoals fuel managment, en er bij uw selectiestrategie rekening mee houdt, kan dit u helpen om uw investering maximaal te laten renderen.

Uiteindelijk moet uw wagenpark afgestemd zijn op de doeleinden en is een uniforme strategie niet langer werkbaar.

 Denk Steeds Vooruit

Om een idee te hebben van de brandstof- en onderhoudskosten voor elk aandrijfsysteem is een TCO-model (Total Cost of Ownership – totale eigendomskosten) van groot belang.

Ook het voertuiggebruik en de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen kunnen een grote impact hebben op uw TCO. Neem de onderstaande factoren dus mee in uw afwegingen om de juiste brandstof te kiezen:

Brandstofverbruik – Dit kan sterk variëren afhankelijk van de manier waarop en waar er met de wagens gereden wordt. Het is mogelijk dat een wagen goed presteert in één bepaalde regio of werkingsgebied en elders volstrekt andere prestaties levert.

  Emissie – Wie de CO2-uitstoot in de hand houdt, toont aan dat het ecologische aspect binnen de bedrijfsactiviteiten serieus wordt genomen. Wagenparken staan onder steeds grotere druk om milieuvriendelijker te zijn en dus kunnen maatregelen om de emissie te meten en beperken via een proactieve keuze van het soort brandstof een toegevoegde waarde bieden.

  Regelgeving – In sommige landen worden specifieke types brandstof of bepaalde voertuigen op basis van hun milieuprestaties aan- of afgeraden. Zorg ervoor dat u weet welke soorten brandstof voor uw bedrijfsactiviteiten het best geschikt zijn en of ze aan de huidige en toekomstige regelgeving voldoen.

Om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen, is het van cruciaal belang dat u beschikt over volledige, nauwkeurige cijfers met betrekking tot kilometrage, verbruik en brandstof. Wie realistische prognoses wil opmaken, gebruikt dus best de gegevens die door het bestaande wagenpark worden aangeleverd.

Statistisch gezien zit er een foutmarge van zo’n 30% tussen de reële verbruiks- en emissiecijfers en de gegevens die door de constructeurs voorgesteld worden, en dus baseert u uw TCO-model het liefst op betrouwbare statistieken.

 Alles Over De Soorten Brandstof:

Tijd om te beslissen. Nadat u al rekening hebt gehouden met wie het voertuig bestuurt, met welk doeleinde, hoe lang en waar er gereden wordt en de TCO… is het ook belangrijk om de pro’s en contra’s van elk type brandstof in overweging te nemen – en er zijn heel wat opties beschikbaar op de markt!

We kijken even naar de vier meest populaire soorten die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn:

Benzine:

Wagens op benzine zijn louter bij aankoop vaak het goedkoopst en dit soort brandstof kost doorgaans ook minder aan de pomp, en is bovendien op grote schaal verkrijgbaar… Maar ondanks deze twee overtuigende, onmiskenbare voordelen verbruiken benzinewagens meestal meer brandstof dan bepaalde andere alternatieven.

Daarbij mogen benzinewagens dan gemiddeld minder NOx uitstoten, toch zijn ze verantwoordelijk voor 15% méér CO2 in de lucht dan hun tegenhangers op diesel. Precies deze vervuilende stof blijkt een groot aandeel te hebben in de klimaatverandering.

Nog een nadeel – maar zonder noemenswaardige invloed op de populariteit van deze brandstof – is dat de onderhouds- en herstelkosten doorgaans hoger liggen en de waardevermindering groter is.

Diesel:

Ooit was diesel het populairst onder Europese bestuurders maar in recentere tijden werd deze brandstof alsmaar kritischer bekeken, vooral omwille van de milieu-impact en de verwachte wetswijzigingen.

Desondanks blijft dit toch één van de meest gebruikte soorten brandstof, iets wat wellicht aan de TCO toegeschreven kan worden.

Want ook al zijn dieselwagens beduidend duurder bij aankoop, toch vallen ze vaak zuiniger uit dan benzinewagens. Afhankelijk van het gebruik kan een dieselwagen zelfs tot 30% meer brandstof besparen dan zijn tegenhanger op benzine.

Dieselwagens behouden hun waarde ook beter en vereisen minder herstel- en onderhoudskosten… Hier kan dus geld bespaard worden!

Hoewel diesel zijn plaats als meest favoriete soort brandstof in Europa onder druk voelt komen, blijft het een concurrentiële optie op de huidige, alsmaar drukker bevolkte markt.

Hybride:

Er zijn twee grote categorieën hybride voertuigen – Hybrid Electric Vehicles (HEV’s) en Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEV’s). Beide recupereren energie uit de remwerking en slaan die in hun accu’s op om vermogen naar de wielen te kunnen sturen. Deze wagens stoten minder vervuilende stoffen uit en zijn zuiniger in verbruik… maar ze hebben voor hun aandrijfmotor wel nog steeds benzine of diesel nodig.

In vergelijking met klassieke brandstoffen verbruiken hybride wagens in gewone rijomstandigheden zo’n 20%-25% minder en stoten ze zowat 25%-35% minder uit.

Bij eerste aanschaf zijn hybride wagens doorgaans duurder dan conventionele wagens maar meestal is er minder frequent onderhoud vereist, waardoor uitvaltijden en aanverwante kosten beperkt worden.

Algemeen beschouwd wordt hybride rijden steeds nadrukkelijker de op twee na meest populaire tankkeuze.

Elektrisch:

Elektrische voertuigen (EV’s) rijden volledig op elektriciteit geleverd door een herlaadbare accu. Dit zorgt voor een stille, schone vervoerswijze zonder uitlaatemissie. Deze vrij recente nieuwkomers op de automarkt vormen dan ook geduchte rivalen voor lokaal, stedelijk transport en verkeer.

In vergelijking met conventionele wagens geldt voor EV’s zeer lage tankkosten – volgens sommige schattingen beloopt de prijs per kilometer om een EV bij te laden zowat een derde tot een vierde van de kost van conventionele brandstoffen, afhankelijk van de elektriciteitsprijs en de brandstofprijs aan de pomp.

Bovendien vereisen EV’s minder onderhoud dan wagens met een interne verbrandingsmotor, maar de keerzijde is dat het rijbereik doorgaans beperkt is omdat er geregeld gestopt moet worden om de accu op te laden. Om die reden zijn EV’s op dit ogenblik ideaal voor korte trajecten en stadsverkeer.

 Besluit

De beste strategie om de brandstofopties te beoordelen is om eerst het totaalplaatje te bekijken alvorens dieper in te gaan op de vele belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Tal van factoren – zoals verbruik, brandstofkosten, ecologische aspecten, aankoopprijs, noodzakelijk onderhoud, regelgeving en zelfs doorverkoopwaarde – kunnen uw keuze beïnvloeden.

Vandaag hebt u een grotere keuze aan brandstoffen dan ooit tevoren en dat brengt ook mogelijkheden met zich mee om de kosten te drukken, uw bedrijfsactiviteiten merkbaar te verbeteren en op een aantal gebieden waarde creatie op lange termijn te behalen.

Er wordt aangenomen dat het ‘benzine versus diesel’-argument in Europa binnenkort zal vervagen onder invloed van de vele stimuli die op de markt komen om hybride of elektrische wagens te kopen. Objectief gezien is het op dit ogenblik sowieso een verkeerde aanpak om een type brandstof te demoniseren want dit zal leiden tot ondoordachte beslissingen bij het bepalen van een wagenparkbeleid.

Dus ook al is er geen kant-en-klaar antwoord op de vraag welk type brandstof te gebruiken voor uw wagenpark, zonder een veelomvattende selectiestrategie is het onmogelijk om een weldoordachte en doeltreffende keuze te maken.