Asset Management is een waardevolle tool als het op de effectieve van uw vloot aankomt… 

Lees onze Top 10 redenen om tijd te investeren in het maken en invoeren van een asset management plan:


 Misschien bent u er nog niet direct mee bezig, maar assetmanagement is het idee dat u een volledig inzicht kunt krijgen in de manier waarop uw vloot functioneert door gewoon gegevens over alles van de aankoop tot het gebruik en de kosten van elk apart voertuig te verzamelen en te analyseren.

Kostenvoorspellingen voor de hele levensduur van een voertuig zijn nuttig, maar assetmanagement gaat een stap verder door deze cijfers te toetsen en te analyseren om na te gaan waar in uw bedrijf de sterktes en de zwaktes schuilen.

Om in al die gegevens duidelijkheid te creëren hebt u evenwel geavanceerde software nodig. Maar zodra u hebt ingezoomd op de werking van uw vloot, kunt u veranderingen doorvoeren die mogelijk een positieve impact hebben op het bedrijf in zijn geheel.

Niet overtuigd? Hier is onze top 10 van redenen om nu te beginnen aan dit zo belangrijke asset management plan.

Anders les hier meer over het Wat Hoe en Waar van Asset Management

1. Het geeft u een volledig overzicht van de aankoopkosten van uw voertuigen

Dankzij assetmanagement kunt u de reële kostprijs van voertuigen analyseren – niet alleen qua frontend, maar ook met betrekking tot de verhouding tussen de aankoopsom en de gebruikstijd.

Voertuigen kopen met een lage aankoopprijs of een laag maandelijks huurbedrag is allemaal goed en wel, maar als ze veel problemen kennen en vaak geïmmobiliseerd zijn, gaan die aanvankelijke besparingen al snel in rook op.

Door een alomvattend asset management plan in te voeren kunt u het financiële verhaal van uw voertuigen analyseren, en dat kan dan weer uitwijzen of ze een kostenefficiënte oplossing zijn.

2. Het kan de downtime verminderen

Downtime is een van de lastigste problemen in de fleetsector, in de eerste plaats omdat het zeer moeilijk is om te bepalen hoe veel tijd en geld zeer specifieke problemen kosten.

Schattingen hangen af van hoeveel het een bedrijf kost als een voertuig niet rijdt – volgens sommige bronnen zo’n €500 per dag, maar ander onderzoek zegt dat het acht keer zo hoog wordt als ook de inactiviteit van de betrokken werknemer(s) wordt meegerekend.

In werkelijkheid is het onmogelijk om er een cijfer op te plakken voordat u een volledig onderzoek hebt uitgevoerd.

Assetmanagement kan hier veel duidelijkheid verschaffen, omdat het een schat aan kostbare gegevens verzamelt om te analyseren hoe lang uw voertuigen geïmmobiliseerd zijn, op zoek te gaan naar gerelateerde trends en de juiste kosten toe te wijzen.

Als bijvoorbeeld veel voertuigen geïmmobiliseerd zijn door specifieke onderdeelproblemen of omdat bestuurders herhaaldelijk dezelfde ongevallen hebben, dan moet u nakijken:

hoe met elk voertuig wordt gereden
of er typische slijtageproblemen opduiken bij regelmatig onderhoud, om problemen te voorkomen
of er problemen rechtgezet kunnen worden voor ze definitief worden

3. U krijgt een volledig inzicht in de kosten van service en onderhoud

Met assetmanagement kunt u inzoomen op de prijs van onderdelen en werkuren in combinatie met de tijd die onderhoud en reparaties in beslag nemen.

Op die manier krijgt u meer inzicht in welke leveranciers goed werk leveren en welke minder consistent zijn, te veel aanrekenen en te veel tijd nodig hebben voor de aankoop van onderdelen of de uitvoering van het nodige werk.

U kunt hen daar dan op aanspreken, zorgen voor meer consistentie en stevig besparen.

4. Het kan u helpen om administratief in orde te zijn

Dit is vooral van belang als u met bestelwagens werkt – al zijn rijbewijscontroles en onderhoud ook belangrijk voor auto’s – en zeker als uw vloot verspreid is over een aantal depots.

Digitale asset management software genereren rapporten die aangeven of uw bestuurders en managers het nodige papierwerk en de nodige controles hebben uitgevoerd. Die rapporten kunnen dan centraal worden bijgehouden om onaangename verrassingen te vermijden.

5. U kunt de kosten over de hele levenscyclus van een voertuig begrijpen en opvolgen

Het geweldige aan assetmanagement is dat u bruikbare informatie binnen handbereik hebt, waardoor u beslissingen kunt nemen op basis van gegevens.

Geen giswerk over welk voertuig het beste of het slechtste is voor uw zaken: u krijgt rapporten die dit voor u gedetailleerd analyseren, van de aankoopkosten over de fiscale druk, het gebruik, ROB en de afschrijfkosten.

6. Het geeft u inzicht in hoe uw bedrijf zou kunnen verbeteren

De kernfunctie van assetmanagement is het beheren van voertuigen, maar een ander voordeel is dat het u een inzicht verschaft in de hele werking van uw bedrijf. Zo kunt u zien:

hoe lang en waar uw werknemers aan de slag zijn
of er tijd wordt verloren tijdens de verplaatsingen naar bepaalde locaties of bij de levering van goederen
of het werk efficiënt wordt uitgevoerd
of bepaalde departementen van uw bedrijf beter functioneren dan andere

Uw voertuigen vormen de hartslag van uw bedrijf. Assetmanagement toont of die hartslag sterk is, zodat u problemen kunt aanpakken en uw middelen daar kunt besteden waar ze het meest nodig zijn.

7. U kunt afgeschreven voertuigen efficiënter weer op de markt brengen

Omdat u vanaf de eerste dag zorg hebt gedragen voor uw voertuigen, ervoor hebt gezorgd dat bestuurders en managers ze regelmatig controleren, beschikt over een volledige rapportering en problemen in de kiem hebt gesmoord voor ze de kop konden opsteken, zullen uw voertuigen in een goede staat verkeren wanneer ze doorverkocht moeten worden.

U zult bovendien een grondig inzicht hebben in kilometerparameters, zodat er minder onverwachte slijtageproblemen en dus minder kosten aan het einde van het contract opduiken.

asset manager checking the condition of his fleet on a tablet

8. Uw werknemers zullen efficiënter en veiliger werken

Assetmanagement voert processen in, zodat werknemers kunnen worden geprofileerd qua brandstofkosten en risico’s. Zo kunt u zien wie regelmatig bij ongevallen betrokken raakt, zich ervan vergewissen dat alle licenties in orde zijn en dat iedereen bovendien zo efficiënt mogelijk rijdt.

9. Het kan de verzekeringskosten drukken

Verzekeringsbedrijven willen gegevens en zekerheid. Een bedrijf met een volwaardig assetmanagement programma kan aantonen dat het de volledige controle heeft over zijn vloot en bestuurders, wat dan weer helpt om de premies te drukken.

10. Het kan een grote en verspreide vloot bijeenhouden

Als uw vloot over meerdere locaties verspreid is, is het gewoon onmogelijk om elk voertuig fysiek in de gaten te houden.

De gegevens die een assetmanagementprogramma oplevert, geven u dat overzicht wel. De rapportagestructuren schenken u de gemoedsrust dat de voertuigen onderhouden, gecontroleerd en goed behandeld worden, waar ze zich ook bevinden.

Assetmanagement is overigens niet alleen van toepassing voor auto’s en bestelwagens. Een goed systeem kan ook aangepast worden voor allerlei werktuigen, zowel in de fabrieksgebouwen als op het terrein.

Dezelfde regels zijn hier immers van toepassing: als het geld kost om het te gebruiken, dan kunt u besparen door het beter te gebruiken en er zorg voor te dragen.